Tot onze spijt delen wij u mede dat het bestuur van “De Kennemer Jagers” heeft
besloten dat er, door te kort aan vrijwilligers, geen tochten georganiseerd kan worden.
De vereniging zal als een gezellige wandelgroep verder gaan,
waarbij het gezellig samen wandelen voorop staat.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur wv De Kennemer Jagers